นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท สยามโทยะ จำกัด (“บริษัท”) เจ้าของ เว็บไซต์ pierrecardin.in.th ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม บันทึก เผยแพร่และใช้งานเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงสมัครเป็นสมาชิก

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ เพื่อที่จะให้บริการต่อท่าน บริษัทฯ อาจขอเก็บข้อมูลของท่านเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิเช่น การพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค หรือตราบเท่าที่ข้อมูลยังมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลนั้น

ท่านสามารถเข้าชมและเปิดดูเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับบริษัทฯ ระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือเปิดดู ตัวตนของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่ทราบถึงตัวตนของท่านยกเว้นท่านจะลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีของท่านสมาชิกเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้สร้างบัญชีและสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเท่านกับบริษัทฯ ในช่องทางอื่น บริษัทจะทำการจัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของท่าน ซี่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, วันเกิด, เพศ กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงแก่บริษัทฯ หรือตัวของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบันที่ท่านได้ใช้อยู่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสารใดๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้

บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ ด้วยความสมัครใจเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทฯ หรือเลือกที่จะไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแล้ว บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม

ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของท่านได้ทุกเมื่อ หากท่านให้ข้อมูลของบุคคลอื่น บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นๆ แล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ

หากท่านลงทะเบียนและสมัครสมาชิกกับบริษัทฯ ผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของท่าน หรือท่านได้เชื่อมโดยโซเชียลมีเดียของท่านเข้ากับบัญชีที่ท่านได้สร้างไว้กับบริษัทฯ หรือท่านใช้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ เว็บไซต์ pierrecardin.in.th บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากท่านเคยอนุญาตให้โซเชียลมีเดียนั้นเก็บข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลของท่านได้

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกนำไปใช้ หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก (ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการภายนอก และผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ แต่ไม่เป็นการจำกัดเฉพาะ :

– เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านในการใช้บริการ
– เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาทางเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาทางเว็บไซต์ pierrecardin.in.th เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อทางแพลตฟอร์มของเว็บไซต์ pierrecardin.in.th (* เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้กับท่าน)
– เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าของคำสั่งซื้อของท่าน
– เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้า
– เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
– เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ
– เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
– เพื่อตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อเข้าใจมุมมองการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ pierrecardin.in.th
– เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเว็บไซต์ pierrecardin.in.th หรือผู้ขายรายอื่นๆ บนเว็บไซต์ pierrecardin.in.th

* ท่านสามารถยกเลิกบริการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ ได้ทุกเมื่อ

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน หากบริษัทฯ มีเหตุผลให้เชื่อว่าหากไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ท่านอาจมีภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพได้ หรือ หากบริษัทฯ ต้องปฎิบัติตามการบังคับใช้ทางกฎหมายต่างๆ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฏหมายและการร้องขอของหน่วยงานราชการใดๆ

บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วง และเพื่อบริหารจัดการบัญชี เพื่อทำการตลาดและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎเกณฑ์และกฎหมายและคำร้องขอตามที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย หรือการกระทำที่เป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ อาจต้องทำการขายหรือซื้อห้างร้าน หรือหน่วยธุรกิจต่างๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านี้ ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้ข้อสัญญาที่ให้ไว้ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวที่มีมาแต่ก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทฯ หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของท่านก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

สิทธิของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของราชการที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ หากบริษัทฯ มีเหตุผลที่เชื่อถือได้ว่ามีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมการจัดการ ทั้งด้วยความสมัครใจหรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของราชการตามคำสั่ง หรือกระบวนการของราชการ ท่านยอมรับและยืนยันว่าท่านจะไม่ทำการฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การยกเลิกความยินยอม

ท่านอาจแสดงเจตนาที่จะยกเลิกไม่ให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่ว่าในกรณีใดๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้ทุกเมื่อ กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อแสดงเจตนาของท่านในการยกเลิกความยินยอม อย่างไรก็ตามหากท่านไม่อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน บริษัทอาจจะไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการให้กับท่าน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับท่านอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการยกเลิกของท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการเข้าไปที่หน้าบัญชีของท่านและแก้ไขข้อมูลต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแก้ไขข้อมูลของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากข้อมูลในหน้าบัญชีของท่านไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของท่าน อาจมีการล่าช้าในการส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือ การล่าช้าในเรื่องอื่นๆในการบริการ

บริษัทฯ อาจดำเนินการแจ้งการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่กับเรา หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกนำไปใช้หรืออาจถูกนำไปใช้หรือถูกเปิดเผยโดยทางบริษัทฯ ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อผ่านทาง sales@siamtoya.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02 085 8880 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ถูกบันทึกไว้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของท่านไว้อย่างปลอดภัย และจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย :

– จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
– บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
– ทำลายข้อมูลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

* รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์พิเศษอันมีลักษณะบ่งเฉพาะ และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของท่านให้กับผู้ใด หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อบริษัทฯ ทันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน บริษัทฯ ขอเตือนว่าท่านจะต้องทำการออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อท่านเสร็จสิ้นการใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

ผู้เยาว์

สำหรับท่านที่มีสถานะเป็นผู้เยาว์ภายใต้กฎหมายไทย ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกกับทางบริษัทฯ หากท่านผู้เยาว์ได้สมัครสมาชิกกับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านยินยอมและยอมรับว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในทุกกรณีต่อท่านและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนการสมัครสมาชิกของท่าน

การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อาจจะใช้คุ้กกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือท่านให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ pierrecardin.in.th เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง :

– IP Address ของคอมพิวเตอร์ท่าน
– ชนิดของโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
– เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อนจะมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
– หน้าเว็บที่ท่านเข้าชมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
– เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมหน้าเว็บของสินค้านั้นๆ
– ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเวลาและวันที่เข้าชมข้อมูลและข้อมูลทางสถิติอื่นๆ

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วยบริษัทฯ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ และการให้บริการ

คุ้กกี้ เป็นแฟ้มข้อมูลข้อความขนาดเล็ก โดยทั่วไปแล้วประกอบด้วยชุดตัวอักษรและชุดตัวเลข ที่ถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของโปรแกรมท่องเว็บไซต์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความใด ๆ โดยช่วยให้บริษัทฯ สามารถจดจำอุปกรณ์และโปรแกรมท่องเว็บไซต์เป็นการเฉพาะเจาะจง และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดทำบริการและเว็บไซต์ให้มีความสะดวกสบายและมีประโยชน์สำหรับท่านมากยิ่งขึ้น

สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบัญชีผู้ใช้หรือบัญชีผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมลหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมและอนุญาตจากทั้งสองฝ่ายโดยชัดแจ้ง ดังนั้นทั้งผู้ขายและผู้ซื้อทุกท่านไม่ควรติดต่อสื่อสารกันบนเว็บไซต์ pierrecardin.in.th โดยมีการส่งสแปม สปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ให้กันและกัน หากท่านต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัย กรุณาติดต่อผ่าน sales@siamtoya.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02 085 8880

การติดต่อ

หากท่านต้องติดต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเพิกถอนความยินยอมของท่านที่ให้ทางบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุ้กกี้โปรดติดต่อเราที่ sales@siamtoya.com หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02 085 8880

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้จะได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อปลีกย่อยใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ จะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย